ایرانیان باستان
: شب یلدا ... !گرد آمدیم:

شبچره ای بود و آتشی،

گفت و شنود و قصه و نقلی ز سیر و گشت ...

وقتی که برشکفت گل هندوانه، سرخ

در اوج سرگذشت

یلدا، شب بلند، شب بی ستارگی

لختی به تن طپید و به هم رفت و درشکست

با خانه می شدیم که گرد سپیده دم

بر بام می نشستیلدا برگرفته از واژه ای سریانی است و مفهوم آن « میلاد» است. ایرانیان باستان این شب را شب تولد الهه مهر « میترا» می پنداشتند، و به همین دلیل این شب را جشن می گرفتند و گرد آتش جمع می شدند و شادمانه رقص و پایکوبی می کردند.آن گاه خوانی الوان می گستردند و « میزد» نثار می کردند.

«میزد» نذری یا ولیمه ای بود غیر نوشیدنی، مانند گوشت و نان و شیرینی و حلوا، و در آیین های ایران باستان برای هر مراسم جشن و سرور آیینی، خوانی می گستردند که بر آن افزون بر آلات و ادوات نیایش، مانند آتشدان، عطردان، بخوردان، برسم و غیره، برآورده ها و فرآورده های خوردنی فصل و خوراک های گوناگون، از جمله خوراک مقدس و آیینی ویژه ای که آن را « میزد» می نامیدند، بر سفره جشن می نهادند.

و بازمانده این رسوم هنوز پابرجاست و به ویژه به وسیله خانواده های زرتشتی در ایران و هندوستان و سایر کشورهای جهان، تمام و کمال اجرا می گردد.

باوری بر این مبنا نیز بین مردم رایج بود که در شب یلدا، قارون ( ثروتمند افسانه ای) ، در جامه کهنه هیزم شکنان به در خانه ها می آید و به مردم هیزم می دهد، و این هیزم ها در صبح روز بعد از شب یلدا، به شمش زر تبدیل می شود، بنابراین، باورمندان به این باور، شب یلدا را تا صبح به انتظار از راه رسیدن هیزم شکن زربخش و هدیه هیزمین خود بیدار می ماندند و مراسم جشن و سرور و شادمانی بر پا می کردند .مراسم تولد میترا به عنوان شبی مقدس همراه با آیین مهر« میترائیسم»، از طریق مانویان و نوافلاطونیان مشرق زمین، به اروپا رفت و پس از بسط و گسترش آیین مسیحیت، بسیاری از آداب و رسوم « کیش مهر» جذب آن شد و میلاد مهر، که به عقیده مهرپرستان منجی بشریت در پایان دنیا خواهد بود، به مسیح منتسب گشت و شب یلدا تبدیل شد به شب نوئل که در روز 25 ماه دسامبر جشن گرفته می شود و چند شب با شب یلدای ما فاصله دارد.علامه محمد قزوینی در یادداشت های خود بر « برهان قاطع» چنین نوشته است:« یلدا لغت سریانی است و در آن لسان همان کلمه میلاد عربی است که عبارت از زمان ولادت عیسی است.»محمد علی تربیت در « تذکره دانشمندان آذربایجان» می نویسد:« یلدا کلمه ای سریانی است به معنی میلاد عربی، چون شب یلدا را با میلاد مسیح تطبیق می کرده اند، از این رو بدین نام نامیدند.»دکتر محمد معین در حواشی برهان قاطع می نویسد:« در قاموس سریانی به انگلیسی « پاین اسمیت» زوجه مرحوم « مرگلیوث»، عیناً یلدا را به معنی ولادت و میلاد تفسیر کرده...»ابو ریجان بیرونی در « آثار الباقیه» می نویسد:« و در شبی که روز بیست و پنجم این ماه بر آن مقدم است، به عقیده رومیان شب بیست و پنجم محسوب می شود و عید میلاد در آن روز است که عید میلاد مسیح باشد و عید یلدا»پورداود در « یشت ها» می نویسد:« باید دانست که جشن میلاد مسیح( نوئل) که در 25 دسامبر نثبیت شده ، طبق تحقیق محققان در اصل جشن ظهور میترا( مهر) بوده است که عیسویان در قرن چهارم میلادی آن را روز تولد عیسی قرار دادند.»در ادبیات پارسی نیز برخی شاعران به رابطه تولد مسیح و یلدا توجه کرده اند ، از جمله، امیر معزی چنین سروده است:ایزد دادار مهر و کین تو گویی

از شب قدر آفرید و از شب یلدازان که به مهرت بود تقرب مومن

زان که به کینت بود تفاخر ترساهمین شاعر در بیت دیگری چنین به شب یلدا اشاره کرده است:تو جان لطیفی و جهان جسم کثیف است

تو شمع فروزنده و گیتی شب یلداسنایی نیز در باره ارتباط شب یلدا با تولد مسیح، چنین سروده است:به صاحب دولتی پیوند اگر نامی همی جویی

که از یک چاکری عیسی چنان معروف شد یلدا

در ادبیات پارسی، شب یلدا کنایه از سیاهی و درازی گیسوان معشوقه، و هم چنین، استعاره ای بر بلندی و سیاهی شب دراز هجران و حرمان و جدایی بوده است. چند بیت شعر از چند شاعر پارسی گوی در باره شب یلدا در اینجا به عنوان نمونه هایی از تجلی شب یلدا در آینه شعر و ادبیات پارسی آورده ام:روز رویش چو برانداخت نقاب شب زلف

گویی از روی قیامت شب یلدا برخاست - سعدینظر به روی تو هر بامداد نوروزیست

شب فراق تو هر شب که هست یلداییست - سعدیباد آسایش گیتی نزند بر دل ریش

صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود – سعدیصحبت حکام ظلمت شب یلداست

نور ز خورشید جوی بو که برآید - حافظبیدار شو که در شب یلدای نیستی

در پرده است چشم تو را طرفه خواب ها - صائبهمه شب های غم آبستن روز طرب است

یوسف روز به چاه شب یلدا بیند - خاقانیهست چون صبح آشکارا کاین صبوحی چند را

بیم صبح رستخیز است از شب یلدای من - خاقانیقندیل فروزی به شب قدر به مسجد

مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا – ناصر خسروکرده خورشید صبح ملک تو

روز همه دشمنان شب یلدا – مسعود سعدشاهی که هول و کینه او بر عدوی ملک

تابنده روز را شب یلدا همی کند – مسعود سعدنور رایش تیره شب را روز نورانی کند

دود خشمش روز روشن را شب یلدا کند – منوچهریروز پهلوی شب یلدا زند

خویش را امروز بر فردا زند – اقبال لاهوریاشک خود بر خویش می ریزم چو شمع

با شب یلدا درآویزم چو شمع – اقبال لاهوریچشم جان را سرمه اش اعمی کند

روز روشن را شب یلدا کند – اقبال لاهورییلدا شب عاشقان بیدل است. یلدا شبی ست گیسو فروهشته به دامان. یلدا شب گره زلف یار است:


معاشران گره از زلف یار باز کنید
شبى خوش است بدین قصه اش دراز کنید

یلدا شب میانه عشق است. شب هاى دراز هجر و حرمان و فرقت به آخر رسیده و شب هاى کوتاه کام و وصل با سحرگاهان تابناک یگانگى در راه است. شب اعتماد بر الطاف کارساز است:


به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد
گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید.

یلدا شب عاشق و معشوق است، شب رمز و راز، شب ناز و نیاز:


میان عاشق و معشوق فرق بسیار است
چو یار ناز نماید شما نیاز کنید.

در این شب هر که به عشق نیندیشد و از عشق زندگى نگیرد و از زندگى کام دل نستاند، مرده اى بیش نیست:


هر آن کسى که در این حلقه زنده نیست به عشق
بر او نمرده به فتواى من نماز کنید!

یلدا شب بیداریست، شب دراز مهربانى، شب مهرباوران و مهریاران، شب مهر گستران و مهرکاران...

میوه اصلی شب یلدا گل آتش است، آتش جاودانه، آتش خاموشی ناپذیر عشق، آتش تابناک مهربانی، آتش امید، آتش شوق و اشتیاق، آتش شورانگیز وصلت، آتش شفق گونه شفقت، و همه میوه های برگزیده سفره یلدا نماد و نشانه آتش ا
----------------------------
بر گرفته از س.ک

درج شده در روز یکشنبه 27 آذر‌ماه سال 1384 ساعت 01:02 ق.ظ

پیوند | چاپ | پیام یا پیشنهاد شما [12]آخرین یادداشت ها

آخرین یادداشت ها
 • ما ... آنها ( تفاوت دو ملت در بزرگداشت یک واقعه ... چرا ؟)
 • بخوانید و بر حال ایران زمین بگریید+منابع
 • نظر سنجی
 • با آرزوی سلامتی و کامیابی در سال جدید
 • بیندیشیم
 • آزادی
 • ادامه ی نسخ موسیقی در ایران باستان
 • آگاه باشیم(the movie 300)
 • نو بهاران
 • ما یادگار عصمت غمگین اعصاریم
 • موسیقی هخامنشیان
 • یلدا
 • شب یلدا - شب چله - از دیدگاهی چند
 • شهر خاموش من !
 • نسخی زیبا و نگاهی به فلسفه شاد زیستن
 • بدرود تا گاهی نه چندان دور
 • [ بدون عنوان ]
 • [ بدون عنوان ]
 • دوباره در باره ی جشن دی گان
 • شب یلدا ... !
 • جشن هایی ناشناخته در دی ماه
 • مختصری در باره ی جشن دی گان
 • خرٌم روز جشن دموکراسی !
 • [ بدون عنوان ]
 • آذرگان، جشن احترام به آتش
 • اسطوره آتش در ایران باستان
 • از دل نیاکانمان به ...
 • جشن باستانی آبادگان بر ایرانیان نیک پندار فرخنده باد
 • ماه های شمسی
 • [ بدون عنوان ]
 • نماد


  خانه پیوند
 • آدرس جدید تارنگار

 • کمیته بین المللی برای نجات آثار باستانی دشت پاسارگاد

 • اعتراض به ساخت سد سیوند

 • َشاهنامه و ایران

 • فرهنگ ایران

 • شاهنامه فردوسی

 • تاریخ و فرهنگ ایران زمین

 • فرهنگ اصیل و هویت ایرانی

 • گروه ایرانیان باستان در تارنمای یاهو

 • من یک ایرانی هستم

 • تاریخ فراموش شده ی ایران

 • ایرانیم

 • _____________

 • موتور جستجوی گوگل

 • پارسی سخن بگوییم

 • پالایش زبان پارسی

 • ویرایشگر خودکار

 • جام جمشید

 • آریانام

 • تبیلغات الکترونیکی رایگان گوگل
 • بایگانی  جستجو

  جستجو در وبلاگ


  آمار وبلاگ
  کل بازدید ها :

  irbs.coo.ir/ آدرس جدید
  تبلیغات رایگان در اینترنت

  irbs